Kiállítások

Kinek a nemzete? Újraképzelt nemzeti identitások

2015.06.23. - 2015.07.30.

Megnyitó: 2015. június 24., 17.00

Kiállító művészek: Balogh Tibor, Scott Benesiinaabandan, Keesic Douglas, Ladislava Gažiová, Greg A. Hill, Delaine Le Bas, Nyári Sárkány Péter, Raatzsch Jenő André, Szolnoki József, Camille Turner

Köszöntőt mond Lisa Helfand, Kanada magyarországi nagykövete és Greg A. Hill, a Kanadai Nemzeti Galéria őshonos művészeti kurátora


„Egy elavult
nemzeti történelem [...] elidegeníti az új közösségeket, amelyek visszamenőlegesen és előrevetítve is szeretnének beíródni a narratívába. A multikulturalizmus befejezetlen és egyoldalú, ha nem kíséri a nemzeti identitás folyamatos újraalkotása.” (Tariq Modood)

Ahhoz, hogy egy kisebbségi alkotó megjelenjen a nemzeti önreprezentáció tereiben, nem kell feladnia kisebbségi identitását. Többek közt ebből a tételből kiindulva járja körül a kiállítás az inkluzív nemzeti identitások fogalomkörét, amely az elmúlt másfél évtizedben teret nyert a multikulturalizmus elméleti diskurzusaiban is, részben a posztkoloniális kritika hatására. Az elgondolás, melynek egyik ismert képviselője Bhikhu Parekh brit politikatudós, a nemzet történelmi narratíváinak és szimbólumainak újragondolását szorgalmazza, hogy a különböző etnikai csoportok hozzájárulása a nemzeti történelmekhez és kultúrákhoz elismerést nyerjen. Ahogy Parekh fogalmaz: „Nem tudjuk integrálni »őket«, amíg »mi« megmaradunk »mi«-nek; a »mi«-nek föl kell lazulnia ahhoz, hogy létrehozzunk egy közös teret, amelyben »ők« is helyet kapnak és részévé válnak egy újraalkotott »mi«-nek.”

Azokat a nemzetfelfogásokat, melyek elidegenítik a kisebbségi csoportokat, a közelmúltban a kortárs művészet is kritika vizsgálatnak vetette alá. A „Kinek a nemzete?” című kiállítás részben kanadai alkotók korábbi, ide kapcsolódó munkáiból mutat be egy válogatást olyan újabb művek társaságában, melyeket többségében kelet- és közép-európai roma kortárs művészek készítettek. A különböző geopolitikai kontextusok egymás mellé rendelése mögött az a föltevés áll, hogy a multikulturalizmus ezen diskurzusainak a nyilvánvaló történelmi különbségek ellenére is van relevanciája a közép-és kelet-európai régióhoz. A folyamatként fölfogott nemzeti identitások, melyek időben nyitottak és több gyökérből táplálkoznak, szembeállíthatók a Kelet-Európában elterjedt - a roma közösségeket a  nemzeti imagináriusból kirekesztő - nemzetszemléletek etnikai és kulturális esszencializmusával.

Kurátor: Bak Árpád

Köszönet: Michael Alstad, Baki Júlia, Bársony János, Junghaus Tímea, Kádár Anna, Krakkó Eszter, Marschall Lívia, Sherisse Mohammed, Moise Gabriella, Szilágyi-K Ágota, Camille Turner, Kanadai Textilmúzeum, Országos Széchényi Könyvtár

Kurátori koncepció

Képfeliratok

Ajánlott olvasmányok

Bhabha, Homi K.: DisszemiNáció: A modern nemzet ideje, története és határai. Ford. Sári László. In Narrativák 3. A kultúra narratívái. Szerk. Thomka Beáta. Budapest, Kijárat, 1999. 85-118. http://adatbank.transindex.ro/html/cim_pdf722.pdf

Modood, Tariq: Multiculturalism: A Civic Idea. Cambridge, Polity Press, 2007.

Parekh, Bhikhu: Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory. Houndmills, Macmillan, 2000.

Contact    Facebook    Twitter
© 2013 ERCF European Roma Cultural Foundation
Mátyás Tér 13. H-1084 Budapest | frontdesk@gallery8.org


design solid | host liw