Kiállítások

Molnár István Gábor: A remény testamentuma - fotóportrék

2016.12.15. - 2017.02.10.

Molnár István Gábor fotósorozata

Megnyitó: December 15, Csütörtök 17.00

Megnyitót mond: Junghaus Tímea és Molnár István Gábor

Minden megnyitó vendégünknek a Gallery8 (ingyenes) katalógusával kedveskedünk!

„Nehéz idők állnak még előttünk” – mondta Martin Luther King 1968 április 3-án a memphisi Clayborn Templom lépcsője előtt összegyűlt tömegnek. És így folytatta:  "De ez igazából nem számít, mert én megjártam a hegyek csúcsát, és már látom, hogy veletek együtt, mint közösség eljutunk az ígéret földjére. (a faji egyenlőséghez).”

A remény testamentuma című kiállítás azt az arcképcsarnokot mutatja be, amelyet Molnár  István Gábor fotós az 1990-es évek eleje óta készített roma alkotókról, művészekről és közéleti személyiségekről.  Fotóinak főszereplői jelentősen járultak hozzá a magyarországi zenei- és tánc-kultúrához, művészethez és irodalomhoz.   A sorozat Molnár István Gábor, a kiváló fotós érzékenységéről árulkodik, aki kivárta nekünk, azokat a pillanatokat, amelyek a leghitelesebben és a legnagyobb tisztelettel örökítik meg a személyiségek különlegességét, a sorsok egyediségét, a nagyság és tehetség fenségességét, és a szépség eleganciáját.

A portrék egymás mellé helyezése és az arcképcsarnok kialakítása mindig fontos tett. A magyarországi roma értelmiség két generációjának sztárjait és vezetőit felsorakoztatni, a roma mozgalom fejlődéstörténetének ismeretéről és elismeréséről való kinyilatkoztatás. Sikereink és büszkeségeink ünneplése pedig nélkülözhetetlen, ahhoz, hogy elhihessük, hogy mint közösség eljuthatunk a Martin Luther King beszédében említett faji egyenlőség - ígéret földjére.

Molnár István Gábor az Eötvös Társaság és az Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. Muzsikus cigány családból származik, anyai nagyapja Rácz István csellós, édesanyja Rácz Gyöngyi (1944-2013) mérnök, közgazdász, tanár. Újpesti Cigány Közösségi Ház néven intézményt alapít kollégáival, hogy komplex, folyamatos programok révén oldják meg a cigányság helyi problémáit. Délutáni iskolát működtetnek egyéni és csoportos tantárgyi fejlesztéssel, sporttal és szociális tanácsadással. Véleményük szerint a legtehetségesebb és legfelkészültebb tanároknak kell foglalkozni a hátrányos helyzetű gyermekekkel. A felnőttek számára kulturális és ismeretterjesztő rendezvényeket szerveznek. Ebben a házban található Magyarország első Cigány Helytörténeti Gyűjteménye, melynek célja, hogy megismertesse, és ezáltal elismertesse a cigányok településekhez tartozó múltját, kulturális – közösségi értékeit. Molnár István Gábor a helyi cigány önkormányzatok legfontosabb feladatának tartja, hogy a településen létrehozzanak méltó kiállású közösségi teret, melyben elindulhat a közös együttgondolkodás, egymás segítése, a lehetőségek megosztása. Véleménye szerint, óriási lemaradásban vagyunk a cigány nyelv visszatanítása, a nemzetiségi történelem és kultúra bemutatása terén, amely nem csak feladata a helyi nemzetiségi önkormányzatoknak, hanem kötelessége is. Meggyőződése, hogy a cigányság számára fontos értékek, érdekek terén közös kiállásra és tenni akarásra van szükség, amelyhez elengedhetetlen a jó példák létrehozása. 

 

Contact    Facebook    Twitter
© 2013 ERCF European Roma Cultural Foundation
Mátyás Tér 13. H-1084 Budapest | frontdesk@gallery8.org


design solid | host liw