Kiállítások

Szőke Ferenc: Hangtál

2014.10.10. - 2014.11.07.

Megnyitó: 2014. október 9, 15.00

A megnyitón közreműködik: Lantos Zoltán (hegedű)

Szőke Ferenc első rajzai 2013 februárjában készültek, éppen a Gallery8 létrejöttével egy időben. Videoinstallációk vázlataiból és azok szöveges leírásaiból álló első kiállítására 2014. februárban került sor, a Liget Galériában. A Csodák Palotája címen ott bemutatott sorozatában számos kapcsolódási pontot fedezhetünk fel Duchamp ready-made-jeinek világával. Az installációk a valóság, a látvány, a médium és az én viszonyrendszerét vizsgálják. A munkákban szereplő monitorok egyszerre a valóság részét képező tárgyak, és a virtualitás által a tárgyi valóság -mivolttól elszakadó és elszakító eszközök. A Gallery8-ban megrendezésre kerülő kiállításon a videóinstallációs sorozat is folytatódik, de nagyobbrészt egyéb, nem videoalapú konceptek kapnak benne helyet. A leírásokból, vázlatokból kirajzolódó víziók jellemzően egymástól távoli időket és helyszíneket kapcsolnak össze, messzi századok és földrészek kerülnek egymáshoz közel. Az objektekben sajátos találkozások, ütköződések révén ötvöződik a Nyugat és Kelet, a múlt és a jelen.

A „képek” és a helyszín kontextusát a roma fogalomnak a közvetlen, köznapi jelentésköre mellett létező hagyományos emocionális aurája körvonalazza. A művész számára a szó egyszerre sugallja és azonosítja a hétköznapi helyszínektől való elszakadás vágyát, a kaland vonzását, a mindannyiunkban élő ősi nomád ösztönt, az emberiség kósza szabad lelkét…, képviseli az evilágiság és a tárgyi és szellemi értelemben vett elszakadás belső igényét, és összekapcsolja alkotóelemeinket, ahogy talán egy hét fémből kovácsolt tibeti hangtál…

Képfeliratok

Contact    Facebook    Twitter
© 2013 ERCF European Roma Cultural Foundation
Mátyás Tér 13. H-1084 Budapest | frontdesk@gallery8.org


design solid | host liw