Gallery8

A Gallery8 – Roma Kortárs Művészeti Teret az Európai Roma Kulturális Alapítvány (ERCF) hozta létre. Az Európai Roma Kulturális Alapítvány (European Roma Cultural Foundation – ERCF) független, 2010. augusztus 2-án Budapesten bejegyzett non-profit szervezet. Az ERCF a roma közösségekhez fűződő negatív sztereotípiák és előítéletek leküzdését a roma művészet és kultúra megfelelő reprezentálásában és erősítésében látja. Alapítványunk egy olyan, művészetileg és kulturálisan sokszínű jövő érdekében tevékenykedik, amelyben a roma művészet, kultúra, történelem és nyelv (a többségi társadaloméval) egyenlő mértékben értékes és fontos, és amelyben a művészeti kreativitás és oktatás ereje – elsősorban a fiatalság körében – kulcsszereppel bír a romákhoz fűződő negatív sztereotípiák megváltoztatásában az egyre szélesedő európai térben és azon túl.
 
A Gallery8 a Mátyás téren található, Budapest 8. kerületének szívében, a főváros túlnyomórészt romák által lakott részén. Célja, hogy a roma közösséget támogassa: a roma művészeti alkotások létrehozását, prezentálását és interpretálását teszi lehetővé és támogatja. Galériánk – egyéb projektjeinkhez hasonlóan – egy valódi interkulturális térk, ahol helyet kap a romák és nem-romák közötti kísérletezés, kreativitás, együttműködés, eszmecsere, új alkotásokat és megoldásokat eredményezve ezzel egy jövőbeni békés együttélés érdekében.
 
A Gallery8 fiatal roma művészek, művészeti projekt-vezetők, menedzserek és vállalkozók képességére, tevékenységére alapozva segíti azokat, hogy ezáltal sikeressé válhassanak, tanulhassanak, hogy pozitívan fogadja őket a befogadó közönség, hogy elismertebbé váljanak, hogy aktívan tudjanak kapcsolatokat építeni és együttműködni más szervezetekkel Európában és Európán kívül. A Gallery8 célja, hogy fiatal romák innovatív projektjeit és kísérleti jellegű, interdiszciplináris munkáinak kidolgozását segítse elő. A Gallery8 olyan tér, melyben a roma kortárs művészet legújabb gondolatai, diskurzusai, trendjei kellőképpen kibontakozhatnak.
 
 
Contact    Facebook    Twitter
© 2013 ERCF European Roma Cultural Foundation
Mátyás Tér 13. H-1084 Budapest | frontdesk@gallery8.org


design solid | host liw