Kiállítások

A ROMA TEST POLITIKÁJA I. Nincs ártatlan kép

2015.03.12. - 2015.04.03.

Megnyitó: 2015. március 13, 17.00

Megnyitó beszéd: Camilo Antonio, a diaszpora kulturális poétikájának és kulturális politikájának aktivistája, az Urbannomadmixes csoport alapítója 
 
A roma test politikája egy szerteágazó és interkulturális kiállítási és oktatási program, melyet a Gallery8 roma művészek és értelmiségiek részvételével valósít meg. A háromrészes kiállítás a roma test politikájának feltárására vállalkozik a jelenkori Európában, a romák és főként a roma nők ábrázolását és részvételét kutatva a művészetekben, a médiában és a közéletben. A Nincs ártatlan kép címűkiállítás ennek a programsorozatnak az első eseménye.
 
A kiállítás megmutatja, hogy a romák alsóbbrendűként való kijelölése történelmi konstrukció, melynek gyökerei egyaránt fellelhetők a rabszolgatartás és a tömegmédia intézményeiben. Vizsgálatának tárgya annak a folyamata, ahogyan a tekintet aktusában a „faj elgondolása” működésbe lép és a testet „a cigány” társadalom által konstruált, sztereotip kategóriájában látja, illetve láttatja. Nyomon követi, ahogyan ez a megfigyelési mód strukturálja a személyközi kapcsolatokat, mivel a nézői szubjektum oly mélyen beágyazódott az európai kollektív tudatba, valamint a populáris medián keresztül összefonódott a kortárs európai kultúra ethoszával.

Déri Miklós pszichoanalitikus fotóportréihoz roma tudósok, diplomaták, közszereplők és értelmiségiek álltak modellt. Sőt arra is vállalkoztak, hogy életre keltenek egy-egy közismert roma sztereotípiát Szakos Kriszta stylist és Kozári Zita sminkmester segítségével. A roma modellek így bújnak a „cigánylány, „a gettólakó”, „a gengszter”, „a cigányzenész”, „a cigánymadonna”, „a cigánykirály”, „a jósnő”, „a vajda”, stb. bőrébe.
 
A résztvevők:

Balogh Rodrigó, a Független Színház rendezője és igazgatója
Bársony Katalin, a Romédia Alapítvány igazgatója
Bogdán Mária, médiakutató, a Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézetének kutatója
Daróczi Ágnes, kisebbségkutató, polgárjogi aktivista
Farkas, Clara, producer, gyártásvezető, Magyar Filmalap
Dr. Izsák Rita, az ENSZ kisebbségi ügyekért felelős független szakértője
Jovanovic, Zeljko, programigazgató, Nyílt Társadalom Alapítvány, Roma Kezdeményezések Osztálya
Junghaus Tímea, művészettörténész, a Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Intézetének kutatója
Kállai Bettina, zenei producer
Rostas, Iulius, szociológus, PhD, a Corvinus Egyetem oktatója
Taba, Marius, monitoring and evaluation officer, Roma Oktatási Alap
 
A roma test politikájának történetiségével és reprezentációjával, a roma test különböző bevésődéseivel azért fontos foglalkozni, mert sokat megmutatnak a beágyazódott idegengyűlölő és rasszista tendenciákról, amelyeket újratermelnek és újraterjesztenek a tömegmediális kulturális gyakorlatok. A kutatáshoz a fotográfián keresztül való kritikai-történeti analízist választottuk, amely áttekinti a jelenség genezisét, feltérképezi a kortárs párhuzamokat és újra felteszi a régi, jól ismert kérdéseket. Mit látunk és miként láttatjuk a roma testeket? Melyek azok a társadalmi, politikai és kulturális gyakorlatok, amelyek átirjak a roma emberek testképét?
 
A Gallery8 küldetése a roma test – és ezen keresztül a roma emberek felszabadítása. A roma testek és élet itt nem tárgyiasítva, átalakítva, vagy eltorzítva szerepelnek, hanem konkrét gyakorlatokként ahhoz, „hogyan lehet tárggyá re-konfigurálni a diaszporikus tekintetet, hogy aztán nézőként invitálhassuk meg, és hogy hogyan lehet felfedni a belénk vésődött koloniális diskurzust és kiállításokon ábrázolni úgy, hogy kvázi megfosztjuk bűvöletétől, annak érdekében, hogy a nyugati diskurzust mint történelmi legendát leplezhessük le”[1].
 
A kiállítás 2015. március 13. és április 3. között tekinthető meg.
 
Kurátorok: Kóczé Angéla, Junghaus Tímea, Bak Árpád
 
Fotó: Déri Miklós
 
Stylist: Szakos Kriszta
Smink: Kozári Zita
 
Külön köszönet:
- Szuhay Péter etnográfusnak a tanácsokért,
- a Nagyházi Galéria segítőkészségéért a vajdaékszerek tanulmányozásában,
- Kovács Éva szociológusnak az inspirációért, melyet a Fekete testek, fehér testek (2009) című tanulmányával nyújtott projektünknek.
Kép: Daróczi Ágnes, Balogh Rodrigó
 
Ajánlott irodalom:
Kóczé Angéla: A rasszista tekintet és beszédmód által konstruált roma férfi és női testek a médiában. Apertúra, 2014. nyár-ősz

Junghaus Timea: A neonáci és rasszista romagyűlölő propaganda vizualitása. tranzit.blog.hu, 2011. július 20.

Kovács Éva: Fekete testek, fehér testek. Beszélő, 2009/14.
 [1] Peggy Piesche et.al.: Museum. Space. History: New Sites of Political Tectonics. A virtual exchange between Belinda Kazeem, Nicola Lauré al-Samarai, and Peggy Piesche. Translated by Tim Sharp. Transversal, June 2008. http://eipcp.net/transversal/0708/kazeemetal/en

Contact    Facebook    Twitter
© 2013 ERCF European Roma Cultural Foundation
Mátyás Tér 13. H-1084 Budapest | frontdesk@gallery8.org


design solid | host liw