Események

Gallery8 Katalógus 2013 - 2015 Könyvbemutató: 2015. december 16., 17:00

2015.12.09.

A Gallery8 katalógusa valósággá vált!
2015. December 16-án, 17.00-kor
Balogh Tibor, kortárs művész,
Beke László, művészettörténész,
Nemes Csaba, kortárs művész,
és Junghaus Tímea művészettörténész
mesél kedvenc fejezetéről....


Ezen a könyvbemutatón egyben szeretnénk köszönetet mondani annak a sok embernek, akik lehetővé tették a kiállításokat és eseményeket, ill. ezt a publikációt.
A Gallery8 szerény méretei egy percre sem vetették vissza a kurátorok, művészek, kulturális és más, itt dolgozó szakemberek elkötelezettségét és professzionalizmusát, projektjeink pedig ugyanolyan alapos kutatásokon alapultak, ugyanolyan tudományos következetességgel, a kurátorok és művészek ugyanakkora felelősségvállalásával és kreatív ambíciójával valósultak meg, mintha egy világszínvonalú roma kortárs művészeti központban jöttek volna létre.


Nem történhetett volna meg ez anélkül a nagylelkű támogatás nélkül, amelyet a Gallery8 projektjei a Nemzetközi Visegrádi Alaptól és a Norvég Civil Támogatási Alaptól nyertek. Azzal, hogy e két nemzetközi adományozó szervezet támogatta kiállítási projektjeinket, megőrizhettük függetlenségünket és annak lehetőségét, hogy kritikusak, hitelesek és mérvadók maradhassunk Magyarország problematikus kultúrpolitikájának viharai közepette is.
A katalógus a Gallery8 lelkes és fáradhatatlan munkatársainak közös erőfeszítéseként jött létre. Különösen hálásak vagyunk a szerkesztőknek, Szilágyi K. Ágotának, Baki Júliának, Bencze Dianának, Fejős Annának és Nanna Dahlernek, akik felbecsülhetetlen értékű szolgálatot tettek nemcsak e kiadvány gondozásával, de azzal is, hogy gondoskodtak közös víziónk megvalósulásáról, aminek eredményeként történeti jelentőségű lett a Gallery8 első három éve. Magán viseli a katalógus az angol szövegeket fordító és lektoráló Mihály Árpád pontos és szakszerű munkájának nyomát is. Hálásak vagyunk a szerzőknek és közreműködőknek értékes tudományos munkájukért és meglátásaikért. Köszönettel tartozunk a művészeknek és kurátoroknak, akik az elmúlt három évben a Gallery8-ben dolgoztak, és akik művészetükkel, valamint az e kötet létrejöttéhez nyújtott szíves támogatásukkal gazdagították életünket. Igazi megtiszteltetés volt veletek együtt dolgozni. Végül, de legfőképpen, szeretettel ajánljuk ezt a könyvet közönségünknek és olvasóinknak.


A 272 oldalas, színes könyvet, mely a Gallery8 összes eddigi kiállítását, valamint ezek kritikai olvasatát tartalmazza, Suzana Milevska, Grada Kilomba, Camilo C. Antonio, valamint a Gallery8 vezetőségének tollából, a bemutatón ingyenesen, ajándékba adjuk azoknak, akik 2015. December 15., 24.00-ig emailben kérik példányukat a frontdesk@gallery8.org email címen, és jelen lesznek a könyvbemutatón. A kiadvány ára: 5500 Ft.

Contact    Facebook    Twitter
© 2013 ERCF European Roma Cultural Foundation
Mátyás Tér 13. H-1084 Budapest | frontdesk@gallery8.org


design solid | host liw